Liên Đội Trường TH Hoàng Văn Thụ Tổ chức tuyên truyền, tập huấn phòng chống tai nạn đuối nuớc cho học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết


Trên đây là một số hình ảnh trong buổi tập huấn phòng chống tai nạn đuối nước tại liên Đội TH Hoàng Văn Thụ.