Một số nội dung cơ bản trong thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Một số nội dung cơ bản trong thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Lượt xem:

Một số vấn đề chung 1. Mục tiêu giáo dục tiểu học “ Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở” (Khoản 1, điều 27, Luật giáo dục... ...
Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Lượt xem:

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông trong không khí vui tươi. Với nhiều tác phẩm xuất sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước và biển đảo Việt Nam. Dưới đây là một số hình ảnh cuộc thi.   The bulk of the rest comes from local property taxes, EssayDragon he said. ...